De omgevingsvergunning voor de realisatie van ons project WoonLAB is definitief verleend dus er kan gestart worden met de werkzaamheden op en rondom de locatie aan de Landsherenlaan. Hier ontwikkelen wij in totaal 21 gasloze woningen; een mooie mix van sociale koop, vrije sector huur en koop. De 14 koopwoningen zijn allemaal verkocht! De overige 7 huurwoningen worden verhuurd door NederWoon. Kopers, van harte gefeliciteerd met jullie nieuwe woning en we gaan voor een spoedige bouw!