Binnenstedelijke
herontwikkeling

EFY Group is als geen ander thuis in het labyrint van regelgeving, politieke besluitvorming en milieuwetgeving.

Herontwikkeling maakt mooier én leefbaarder

De stad is dynamisch. Groeit. Verandert. Oudbouw, nieuwbouw, renovatie, sloop… Van haalbaarheidsonderzoek tot realisatie: wij herontwikkelen stedelijke gebieden met vernieuwende concepten die aansluiten bij de nieuwe bestemming en functie van de locatie. Op basis van het karakter van de omgeving, de beoogde functionaliteiten én de toekomstige gebruikers. Met respect voor het stadsbeeld. En zo helpen wij om de stad mooier én leefbaarder te maken!

Herontwikkeling op basis van draagvlak

Waar historisch plaats maakt voor nieuwbouw speelt een groot aantal belangen. Aspecten zoals eigendomsverhoudingen, (milieu)wet- en regelgeving, bodemsanering politiek, juridische belangen, financiële haalbaarheid én omwonenden spelen een rol. Wij hebben veel ervaring met het analyseren van stedenbouwkundige structuur en het ontwikkelen van plannen voor locaties door heel Nederland. En als omgevingsmanagers verstaan wij als geen ander de kunst om partijen en belangen bij elkaar te brengen. Succes bereik je sámen.

Onze herontwikkelingsprojecten

De EFY Group heeft verschillende binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten met succes uitgevoerd. Daar zijn we trots op.

Haarlem SMK

Haarlem SMK

Het project is een samenwerking tussen Scholz Groep, BG Projectontwikkeling en EFY Group B.V. LEVS Architecten werkt het programma uit. In 2016 gaat dit project in verkoop.

Bekijk het hele project

Contact opnemen

Wil je weten hoe wij met onze binnenstedelijk herontwikkelingsprojecten bijdragen aan de kwaliteit van de omgeving?