Gisteren vond de informatieavond voor de omwonenden van onze ontwikkeling aan de locatie aan de Noothoven van Goorstraat en de Spoorstraat in Gouda plaats. Tijdens de avond werden de huidige globale plannen voor de ontwikkeling verder toegelicht, kon men deze bekijken tijdens de vrije inloop en was er gelegenheid tot het stellen van vragen. De stemming was positief, de buurtbewoners zijn blij dat er wat gaat gebeuren met het voormalige garagebedrijf. De betrokkenheid van de omwonenden werkt inspirerend en hun feedback wordt meegenomen in de verdere planontwikkeling.

Kijk voor meer informatie over dit project op: http://www.efy-group.nl/projecten/gouda/